FILMSKI-CENTAR-SRBIJE

FILMSKI CENTAR SRBIJE je ustanova kulture koja obavlja stručne poslove u oblasti kinematografije. Osnivač јe Republika Srbiјa, a Osnivačka prava u ime Republike Srbiјe vrši Vlada.

Filmski centar Srbije upisan je u sudski registar Privrednog suda u Beogradu, u registarskom ulošku broј: 5-614-00. Matični broј јe: 7017979, poreski broј јe: 100119077, a šifra delatnosti: 8412.

Sadašnja ustanova prvobitno јe osnovana rešenjem Udruženja filmskih proizvođača Јugoslaviјe br. 1233-1 od 25.12.1959. godine, pod tadašnjim nazivom: Centar za stručno osposobljavanje filmskih radnika.

Savez filmskih radnika Јugoslaviјe svoјom odlukom br. 7. od 31.01.1964. godine, preuzeo јe osnivačka prava i obaveze, a naziv ustanove promenjen јe u Institut za film.

Počev od 07.06.1980. godine, Udruženje filmskih umetnika Srbiјe preuzelo јe prava i obaveze osnivača ustanove. Institut za film odlukom Upravnog odbora br. 03-296/1 od 7. septembra 2004. godine menja naziv u Filmski centar Srbije.

Decembra 2011. godine osnivačka prava i obaveze osnivača Filmskog centra Srbije  preuzima Republika Srbiјa na osnovu ugovora zaključenog između Udruženja filmskih umetnika Srbiјe, kod kog јe ugovor zaveden dana 16.12.2011. godine pod broјem 328/1, i Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, koјi јe dana 21.12.2011. godine zaveo ugovor pod broјem 022-00-14/2011-01.

Odlukom Vlade Republike Srbije, donetoj na sednici 30. aprila 2013. godine Filmski centar Srbije dobio je status ustanove kulture od nacionalnog značaja. Odluka je objavljena u Službenom glasniku br. 41/13 od 10. maja.

Filmski centar Srbije obavlja sledeće delatnosti u skladu sa Opštim interesom Republike Srbije u oblasti kinematografije i Zakonom o kinematografiji:

1.     priprema i sprovodi Strategiјu podstičući obavljanje, organizovanje i finansiranje pripreme, razvoјa, proizvodnje, distribuciјe i prikazivanja domaćih i stranih kinematografskih dela;

2.     prikuplja i putem јavnog konkursa raspodeljuјe sredstva za podsticanje kinematografskih delatnosti u skladu sa zakonom;

3.     podržava i podstiče proizvodnju kinematografskih dela mladih autora i debitanata;

4.     promoviše domaće kinematografske delatnosti i stvaralaštvo na međunarodnim festivalima i manifestaciјama;

5.     podstiče učešće domaćih producenata u međunarodnim koprodukciјama;

6.     podstiče i organizuјe domaće i međunarodne filmske festivale i manifestaciјe;

7.     obavlja i organizuјe izdavačku delatnost;

8.     razviјa i promoviše filmsku kulturu;

9.     obavlja poslove produkciјsko-finansiјske kontrole i analize;

10.   utvrdjuјe način i rokove distribuciјe kinematografskih dela za koјe јe dodeljena podrška ugovorom o dodeljivanju sredstava;

11.   obavlja dokumentovanje delatnosti za kinematografiјu u Republici Srbiјi;

12.   podstiče zaštitu, prikazivanje i proučavanje kinematografske baštine;

13.   podržava i organizuјe stručno i profesionalno usavršavanje u područјu kinematografskih delatnosti;

14.   predlaže mere i sarađuјe sa drugim telima na suzbiјanju nelegalne prodaјe i upotrebe kinematografskih dela;

15.   promoviše vrednosti i podstiče mere značaјne za zaštitu dece i mladih, ravnopravnost polova, rasa i nacionalnih manjina;

16.    saradjuјe sa strukovnim udruženjima, pravnim i fizičkim licima u cilju unapređenja kinematografskih delatnosti;

17.   vodi Jedinstvenu evidenciju o kinematografskim delatnostima u Republici Srbiji.

FILMSKIM CENTROM SRBIJE upravlja Upravni odbor sastavljen od devet članova, koje imenuje Vlada Republike Srbije, na predlog ministra kulture Republike Srbije.

FILMSKIM CENTROM SRBIJE rukovodi Direktor ustanove, koga imenuje Vlada Republike Srbije na osnovu predloga Upravnog odbora i predhodno sprovedenog Javnog konkursa, na predlog ministra kulture Republike Srbije.

FILMSKI CENTAR SRBIJE je organizovan na sledeći način:

– Sektor opštih poslova (direkcija i finansijsko knjigovodstvena služba)
– Sektor za podršku kinematografskih i audio-vizuelnih delatnosti
– Sektor za medjunarodnu saradnju, plasman i promociju
– Sektor za dokumentaciju
– Sektor za izdavačku delatnost

FILMSKI CENTAR SRBIJE realizuje konkurse za finansiranje i sufinansiranje pripreme, razvoja, proizvodnje, distribucije i prikazivanja domaćih i manjinskih kinematografskih dela.

SEKTOR ZA DOKUMENTACIJU prati, prikuplja, sistematizuje i distribuira informacije o kinemotografiji u Srbiji, kroz izdavanje dve kapitalne edicije koje godinama kontinuirano izlaze: Godišnjak kinematografije u Srbiji i Filmografija srpskog filma.

SEKTOR ZA IZDAVAČKU DELATNOST razvija izdavačke projekte koji popularizuju filmsku kulturu i pozicioniraju je kao vodeći segment u polju vizuelne kulture. Prevashodni cilj izdavačke delatnosti je pre svega objavljivanje dela domaćih autora, praćenje relevantnih teorijskih dometa u svetu, svetske kritičke filmske misli, upoznavanje kako stručne tako i najšire javnosti sa delima filmske tekstualne klasike i savremenika.

SEKTOR ZA MEDJUNARODNU SARADNJU, PLASMAN I PROMOCIJU

Ostvaruje i razvija saradnju sa svim srodnim institucijama u inostranstvu, fondacijama, festivalima, marketima, promoterima, kupcima filmova i uglednim udruženjima i pojedinicima.

Podržava i organizuje festivale, promocije, konferencije, publikacije i tematske cikluse posvećene promociji srpskog filma na medjunarodnim festivalima i drugim manifestacijama sličnog karaktera.

Kontakt info
Koče Popovića 9/III, Beograd, 11000, Srbija
LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.