Istorijski arhiv grada Novog Sada je ustanova kulture od nacionalnog značaja i u okviru svojih osnovnih delatnosti vrši zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala kako u samom Arhivu, tako i kod stvaraoca arhivske građe.

Periodičnim obilaskom arhivske građe kod stvaraoca, vrši se kontrola načina na koji se čuva, kao i uslove u kojima se ova građa čuva, nalaže mere i vrši savetovanje iz oblasti arhivistike, kancelarijskog poslovanja, ali i obuku lica zaduženih za čuvanje arhivske građe.

Pored zaštite i čuvanja arhivske građe, Arhiv organizuje tematske izložbe, savetovanja i seminare, radionice i obuke iz svih oblasti arhivskog poslovanja.

Službe za rad sa građanima svakodnevno primaju, obrađuju i izdaju arhivsku građu na korišćenje u privatno-pravne svrhe.

Kontakt info
Filipa Višnjića 2, Novi Sad, 21101, Srbija

+381 21 643 1752

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.